Rozpowszechniając czyste piękno

Globalna różnorodność biologiczna i Protokół z Nagoi

Protokół z Nagoi to umowa ONZ podpisana w 2010 w mieście na wschodnim wybrzeżu Japonii. Protokół ten stanowi uzupełnienie istniejącej Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej z 1992 r., dążącej do zapewnienia sprawiedliwego i równego dostępu do światowych zasobów genetycznych oraz korzyści wynikających z ich wykorzystania. Protokół wszedł w życie w październiku 2014 r. i od tego czasu został ratyfikowany przez ponad 100 narodów. Zapewniając jasne ramy prawne, Protokół z Nagoi ma na celu promowanie ochrony zasobów naturalnych planety i zachęcanie do rozwoju społeczności będących ich tradycyjnymi opiekunami.

W jaki sposób Protokół z Nagoi promuje współpracę i zrównoważony rozwój

Protokół z Nagoi pomaga zapewnić sprawiedliwy podział korzyści z zasobów genetycznych planety. Poprzez jaśniejsze ramy prawne, protokół ustanawia standardy dostępu do zasobów naturalnych i pomaga zapewnić, że korzyści są dzielone między strony zaangażowane w jego produkcję lub pozyskanie.

New Call-to-action

Przykładowo, Protokół z Nagoi wprowadza system prawny aby zapewnić, że mieszkańcy posiadający tradycyjną wiedzę, sprawiedliwie korzystają z użycia zasobów naturalnych występujących w pobliżu ich domu. Zanim firmy lub inne strony uzyskają dostęp do zasobów, muszą upewnić się, że społeczność wyrazi na to zgodę. Odtąd kontrahent musi pamiętać o lokalnych zwyczajach i procedurach oraz opracować wspólnie uzgodnione warunki użytkowania i dostępu do zasobu. Po tym, jak zasób opuści kraj pochodzenia, protokół podejmuje środki w celu monitorowania jego wykorzystania w całym łańcuchu wartości, w tym badaniach, rozwoju i komercjalizacji.

To tylko jeden przykład szeregu przepisów, których celem jest zapewnienie społecznościom benefitów z wykorzystania zasobów naturalnych w takim samym stopniu, jak przedsiębiorstwom. Ponadto protokół zachęca do badań, które przyczyniają się do globalnej ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonych praktyk.

Projekty Provital zgodne z Protokołem z Nagoi

Provital jest dumny z tego, że jest pierwszym na świecie dostawcą składników kosmetycznych, który zdobył uznany na całym świecie certyfikat zgodności (IRCC) w Access and Sharing-Sharing Clearing-House (ABSCH). Ten certyfikat jest oficjalnym potwierdzeniem, że firma spełnia wymagania Protokołu z Nagoi. Wynika to z faktu, że Provital stawia zrównoważony rozwój, globalną różnorodność biologiczną i praktyki etyczne w centrum swoich działań.

Kluczowym przykładem projektów Provital zgodnych z Protokołem Nagoya jest działalność firmy w Queretaro w Meksyku. We współpracy z Autonomous University of Queretaro i lokalną grupą społeczną Mujeres y Ambiente, Provital zachęca do zrównoważonej uprawy różnych rodzimych roślin. Dzięki współpracy z uniwersytetem, Mujeres y Ambiente i społecznością, Provital odgrywa kluczową rolę w promowaniu różnorodności biologicznej i zrównoważonego, lokalnego rozwoju gospodarczego. Od samego początku projekt ten jest stawiany za przykład przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

“Cały proces w tym konkretnym przypadku jest przykładem dobrych praktyk, które pokazują, że Protokół z Nagoi można wdrożyć w przejrzysty i uczciwy sposób, w tym w sektorze akademickim (UAQ) i prywatnym (Provital), współpracując ze społecznością lokalną Charape / la Joya, szanując ich prawa, chroniąc ich różnorodność biologiczną i tradycyjną wiedzę, promując równość płci, wzmacniając pozycję ludzi i współpracując w sposób równy i pełen szacunku”

– Gerardo Arroyo, Sustainable Development Official, UNDP Mexico

Promowanie globalnej różnorodności biologicznej

Provital szczyci się rozwojem naturalnych, skutecznych składników aktywnych do kosmetyków. Organizacja rozumie, że odpowiedzialność korporacyjna jest ważna nie tylko dla stworzenia wyjątkowego produktu, ale także dla klienta. Dzisiaj konsumenci zwracają uwagę na sposób pozyskiwania, rozwój i produkcję używanych przez nich produktów. Właśnie dlatego Provital wykorzystuje naturalne składniki, tradycyjną wiedzę i innowacje naukowe do tworzenia składników aktywnych, które są zrównoważone i skuteczne. Wdrażając międzynarodowe regulacje, takie jak Protokół z Nagoi, firmy mogą promować globalną różnorodność biologiczną, społeczne i odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów oraz dawać przykład branży.

New Call-to-action

Zostaw komentarz

Brak komentarzy

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy na temat tego postu.