Rozpowszechniając czyste piękno

Etyczna produkcja kosmetyków na rynek kosmetyki i higieny osobistej: Protokół z Nagoi

Produkcja kosmetyków w sposób etyczny odbywa się z poszanowaniem zarówno środowiska, jak i ludzi i społeczności zaangażowanych w proces ich wytwarzania. Coraz częściej oczekiwania konsumentów wykraczają poza powierzchowne kwestie i konsumenci coraz dogłębniej analizują zachowanie marki na wszystkich poziomach. Gwoli przykładu, na rynku kosmetycznym doprowadziło to do większego zapotrzebowania na przejrzystość w zakresie stosowanych składników.

Konsumenci już nie tylko domagają się tego typu podejścia od marek, ale także sami chętnie podejmują odpowiednie działania. De facto, zgodnie z globalnym badaniem Euromonitora z 2021 r., 17% konsumentów jest gotowych zapłacić więcej za produkty wyprodukowane z poszanowaniem zasad etyki i środowiska naturalnego, podczas gdy 9% zapłaciłoby więcej za produkty wytworzone zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu.

New Call-to-action

Jednocześnie koncepcja zrównoważonego rozwoju została rozszerzona o działania zmierzające do konkretnego celu. Ta sama ankieta wykazała, że ​​na pytanie „które z poniższych działań zwykle podejmujesz, aby aktywnie uczestniczyć w kwestiach politycznych i społecznych?”, większość uczestników odpowiedziała: „kupowanie produktów od zajmujących się produkcją kosmetyków marek wspierających kwestie społeczne i polityczne odpowiadające moim wartościom”.

Te trendy konsumenckie stanowią jasne przesłanie dla firm: klienci wybiorą te marki, które będą prowadzić etyczną produkcję kosmetyków. Aby osiągnąć wspomniany cel, marki muszą szukać wiarygodnych dostawców, będących w stanie zapewnić im zrównoważone i etyczne składniki.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak marka Provital, jako pierwszy dostawca składników kosmetycznych postępujący zgodnie z protokołem z Nagoi, stała się nieuniknionym partnerem dla marek pragnących w sposób etyczny kształtować procesy wytwarzania swoich własnych produktów kosmetycznych.

Produkcja kosmetyków etycznych: klucz do protokołu z Nagoi

Protokół z Nagoi został ustanowiony w 2002 r. w celu wdrożenia sprawiedliwego i równego podziału korzyści płynących z wykorzystania zasobów genetycznych, przyczyniając się w ten sposób do ochrony i zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej.

Protokół ten uznaje potrzebę istnienia międzynarodowego ustawodawstwa, jakie objęłoby nadzorem połączony wzajemnie świat, w którym firmy czerpią z natury i gromadzonej przez tysiące lat wiedzy ludzkości. Idzie to w parze z rozwojem ekologicznych i naturalnych kosmetyków i produktów higieny osobistej, regulowanych międzynarodowymi certyfikatami i znanych również pod nazwą biokosmetyków. Jednocześnie firmy podjęły się zapewnienia zachowania bioróżnorodności poprzez swój łańcuch wartości, a także zwiększenia liczby certyfikatów ekologicznych obejmujących produkty do pielęgnacji skóry dla marek prywatnych, aby móc dostarczać odpowiednie rozwiązania coraz bardziej świadomym i poinformowanym konsumentom.

Protokół z Nagoi uznaje fakt, iż krajom przysługują suwerenne prawa do zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy. Dlatego za każdym razem, gdy jakaś firma o globalnym charakterze korzysta z tych zasobów do opracowania nowych, innowacyjnych produktów, prawa te muszą być ściśle przestrzegane.

Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie otrzymane w wyniku badań lub wykorzystania komercyjnego korzyści powinny być dzielone w sprawiedliwy i proporcjonalny sposób z krajem dostarczającym te zasoby.

Do tego protokołu przystąpiło ponad 100 krajów, tworząc ramy etycznego biohandlu, które gwarantują większą przejrzystość w zakresie identyfikowalności produktów końcowych, jednocześnie umacniając relacje między dostawcami, firmami i klientami.

Zgodnie z naszym zaangażowaniem w pomaganie firmom w etycznym wytwarzaniu produktów kosmetycznych, marka Provital jest pierwszym na świecie dostawcą składników kosmetycznych, który uzyskał uznawany międzynarodowo certyfikat zgodności Access and Benefit (z ang. IRCC), przyznawany przez Access and Benefit-Sharing Clearing-House (ABSCH). Innymi słowy, jesteśmy pierwszą firmą w naszej branży, która uzyskała oficjalny certyfikat potwierdzający fakt, iż spełniamy wymogi Protokołu z Nagoi.

Przykład etycznej produkcji kosmetyków: Kobiety i środowisko, projekt Provital zasubskrybowany przez Nagoya

Projekt Kobiety i środowisko umożliwił marce Provital stanie się pierwszym dostawcą składników kosmetycznych, który spełnia wymogi protokołu z Nagoya.

Pozyskujemy rośliny na całym świecie, jednocześnie pracując nad produkcją i sprzedażą aktywnych składników pochodzących ze źródeł roślinnych dla przemysłu kosmetycznego. Niemniej naszym największym priorytetem jest etyczna i godna zaufania produkcja kosmetyków. Dlatego staramy się utrzymywać bezpośredni kontakt z lokalnymi rolnikami.

Przykład tego stanowi projekt Kobiety i środowisko, którego autorką jest Doña Eulalia Moreno i jej dwie córki. Dąży on do poprawy warunków życia lokalnych społeczności rolniczych poprzez funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstwa skupionego na zrównoważonej uprawie warzyw i roślin leczniczych i aromatycznych. Projekt koncentruje się w aktywny sposób na melisie lekarskiej lub kłosowcu meksykańskim (agastache mexicana) – rodzimej roślinie z Meksyku, którą wykorzystujemy w naszym składniku aktywnym o nazwie Agascalm™.

Poprzez realizację tego projektu przyczyniamy się do wzmocnienia pozycji kobiet i promowania zrównoważonej gospodarki lokalnej. Tym sposobem nasz zakład produkcyjny w Meksyku tworzy lokalne zespoły, które koncentrują się na odpowiednim przeszkoleniu i infrastrukturze, co umożliwia lokalnej społeczności zwiększenie swoich dochodów i przyczynia się do jej rozwoju gospodarczego.

Projekt Kobiety i środowisko porusza szereg różnych zagadnień: jest to socjalny i zrównoważony projekt z zakresu rolnictwa, którego zakres obejmuje również procesy badawcze i edukacyjne. Wszystko to przekłada się na wspieranie procesów lokalnego etycznego pozyskiwania składników, bioróżnorodności i zrównoważonej uprawy.

Zaangażowanie firmy Provital w etyczną produkcję kosmetyków znacznie wykracza poza ramy tego nagrodzonego projektu. Przykładowo, aby stworzyć nasz aktywny składnik Affipore™, podzieliliśmy się również naszymi korzyściami ze strażnikami tradycyjnej afrykańskiej wiedzy.

Tym samym Provital stał się idealnym partnerem dla firm, które chcą etycznie wytwarzać swoje własne kosmetyki.

New Call-to-action

Zostaw komentarz

Brak komentarzy

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy na temat tego postu.