Rozpowszechniając czyste piękno

Zrównoważone, naturalne kosmetyki

W ciągu ostatnich kilku lat wiele globalnych kryzysów uświadomiło nam, że nasza przyszłość zależy od przyjęcia innego, bardziej zrównoważonego podejścia do natury i jej zasobów. Obecnie konsumenci zwracają większą uwagę na te kwestie, działając w sposób bardziej odpowiedzialny niż dawniej. Dbają o składniki wykorzystywane do produkcji kosmetyków lub, alternatywnie, starają się uzyskać informacje na temat tego, co zawierają stosowane przez nich produkty. Są znacznie bardziej zorientowani niż w przeszłości, szukają konkretnych cech, które gwarantują nie tylko dobrą skuteczność, ale też zrównoważone i naturalne kosmetyki, przyjazne dla środowiska. 

Zwiększona świadomość konsumentów znajduje odzwierciedlenie w powszechnym użytkowaniu kosmetyków zawierających ekologiczne, naturalne składniki. Wiedzą oni, że ich zachowanie ma konsekwencje dla ich fizycznego samopoczucia. Są również świadomi działania profilaktyki, jak również bezpośredniego wpływu ich działań na środowisko. Zrównoważona chemia – zwana też „zieloną chemią” – wyraża powszechną potrzebę zadbania o zdrowie ludzi, dobrostan zwierząt i jakość środowiska. Pozwala to na opracowanie przyjaznych dla środowiska produktów zawierających zrównoważone, naturalne składniki, które minimalizują wykorzystanie i produkcję „zagrożonych” substancji. Biotechnologia jest coraz częściej wykorzystywana w sektorze kosmetycznym i higieny osobistej do wytwarzania innowacyjnych i bezpiecznych cząsteczek za pomocą wysoce zaawansowanych procesów technologicznych.

Proces zawiesinowej hodowli komórek macierzystych

Składniki aktywne uzyskiwane są głównie przez wykorzystanie roślinnych komórek macierzystych, które dają początek wyspecjalizowanym komórkom roślinnym, z których wyodrębniane są następnie substancje czynne o kontrolowanym stopniu czystości i jakości. 

Proces składa się z kilku etapów: selekcji i cięcia rośliny w sterylnym środowisku; wzrostu wybranych części, najpierw w twardej glebie, a na późniejszym etapie w półpłynnej glebie do momentu, aż stanie się rozpuszczalna. Następnie małe fragmenty są przenoszone do płynnego środowiska, które jest stale mieszane, aż do uzyskania kultury zawiesinowej. 

Dzięki zdolności komórek macierzystych do samoodnawiania, kultura ta stanowi nieskończone źródło aktywnych cząsteczek. Biotechnologia umożliwia zatem wykorzystanie naturalnego środowiska dowolnego gatunku botanicznego w celu uzyskania zrównoważonych składników aktywnych za pomocą przyjaznej dla środowiska metody hodowli. Uzyskane w ten sposób składniki będą również niemodyfikowane genetycznie, a także wolne od produktów fitosanitarnych. 

W ramach programu Horyzont 2020, Komisja Europejska postanowiła również sfinansować badania nad roślinnymi komórkami macierzystymi, które będą w swoim składzie zawierać zrównoważone i naturalne kosmetyki. Stoimy zatem u progu rewolucji w sposobie produkcji składników kosmetycznych i oferowania ich konsumentom, którzy coraz większą wagę przywiązują do jakości i ochrony środowiska. W istocie, to bardziej zrównoważone podejście do produkcji zostanie wdrożone na skalę przemysłową.

Produkcja tych substancji pochodzenia roślinnego zwiększa ich zrównoważenie środowiskowe i korzyści zdrowotne dla konsumentów. Przemysł kosmetyczny podlega ciągłej ewolucji, w wyniku czego receptury kosmetyków ulegają zmianie, dostosowując się do potrzeb rynku i starając się nadążyć za tym, czego konsumenci szukają w produktach.  Istnieją jednak inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę w branży kosmetycznej: wszyscy pragniemy kosmetyków, które będą skuteczne i poprawią nasze ogólne samopoczucie.  Badania potwierdziły, iż roślinne komórki macierzyste mogą być zarówno skuteczne, jak i korzystne dla zdrowia naszej planety, dlatego też przemysł kosmetyczny nie zamierza tracić czasu i wykorzystuje je obecnie do formułowania składników opartych na komórkach macierzystych. Badania stale ewoluują, a nowe naturalne składniki kosmetyczne są zawsze analizowane, aby zaspokoić potrzeby kupujących.

Altheostem™: pozyskiwany w sposób zrównoważony z roślinnych komórek macierzystych

To właśnie ten proces wykorzystywany jest do produkcji Altheostem™ otrzymywanego z płatków Alcea rosea, który okazał się skuteczny w selektywnym usuwaniu starzejących się komórek skóry.  

Technologia roślinnych komórek macierzystych umożliwiła fabrykantom produktów kosmetycznych odtworzenie w laboratorium bogatego w czynniki wzrostu sekretomu, niezbędnego do optymalnego funkcjonowania skóry. Prawidłowe funkcjonowanie i wygląd skóry zależy od dobrej komunikacji międzykomórkowej, która wraz z wiekiem się zmienia i jest jednym z czynników związanych ze starzeniem się. Sekretom ten pomaga fibroblastom zwiększyć produkcję elastyny i kolagenu, a także ich migrację i proliferację. Liczne testy in vitro potwierdziły, iż komunikacja komórkowa między komórkami macierzystymi skóry i fibroblastami skutkuje zwiększoną produkcją kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra ma młodszy i bardziej zwarty wygląd.

Ostatecznie, biorąc pod uwagę zwiększoną wrażliwość na kwestie środowiskowe i skuteczność produktów, konieczne jest informowanie o korzyściach (zarówno dla konsumentów, jak i planety) wynikających z zastosowania roślinnych komórek macierzystych w produktach, takich jak zrównoważone, naturalne kosmetyki. Można to osiągnąć za pośrednictwem różnego rodzaju kanałów, w tym podcastów Provitalks firmy Provital.

Zostaw komentarz

Brak komentarzy

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy na temat tego postu.