Rozpowszechniając czyste piękno

Detoksykacja komórkowa, postbiotyki i rytm dobowy: nowa nauka o well-aging

Zrozumienie procesów detoksykacji komórkowej jest priorytetem przy opracowywaniu produktów kosmetycznych well-aging. Wraz z nowymi odkryciami dotyczącymi procesu, jakim jest rytm dobowy oraz roli, jaką odgrywają w nim składniki postbiotyczne, prawdziwie przełomowe odkrycia w tej dziedzinie mogą zmienić nasze wyobrażenia o procesach starzenia się skóry. 

Pod hasłem „Rethinking science” kongres IFCSS w 2023 r. stanowi doskonałą okazję do przyjrzenia się nowym osiągnięciom w dziedzinie kosmetologii w ogóle, a w szczególności sposobowi podejścia do detoksykacji komórkowej. 

New Call-to-action

Od czasu naszego pierwszego uczestnictwa w 1992 r. w Jokohamie (Japonia), Provital odgrywa aktywną rolę dzieląc się naszymi badaniami nad naturalnymi składnikami na tej platformie. Podczas 33. kongresu IFSCC nadszedł czas na badania dotyczące detoksykacji komórkowej, pochodzenia probiotyków oraz cyklu dobowego.

Nowe podejście do starzenia się i detoksykacji komórkowej

Detoksykację komórkową można zdefiniować jako proces, w którym usuwane są z komórek szkodliwe substancje, toksyny i odpady komórkowe. 

Usuwanie szkodliwych substancji jest niezbędne, gdyż nagromadzenie toksyn może zakłócać procesy komórkowe, uszkadzać struktury komórkowe i prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Detoksykacja komórkowa stanowi zatem ciągły i krytyczny proces fizjologiczny, który zapewnia komórkom utrzymanie ich normalnego funkcjonowania i ogólnego stanu zdrowia oraz występuje w różnych typach komórek w całym organizmie.

Odnowione ostatnio badania nad cyklem okołodobowym rzuciły nowe światło na procesy detoksykacji komórkowej. Obecnie wiadomo, że związek między detoksykacją komórkową a cyklem okołodobowym jest dość istotny. 

Ponieważ rytm dobowy reguluje różne zmiany fizjologiczne i behawioralne w organizmach żywych w ciągu 24 godzin, ten wewnętrzny zegar biologiczny jest również obecny w komórkach zaangażowanych w procesy detoksykacji. W związku z tym kilka szlaków detoksykacji i enzymów zaangażowanych w detoksykację komórkową wykazuje rytmiczne wzorce aktywności, które są ściśle regulowane przez zegar biologiczny.

Ponadto, ostatnie prace wykazały, iż ekspozycja na niebieskie światło wpływa na funkcje skóry i biorytm komórek skóry, powodując oznaki zmęczenia i starzenia się twarzy. 

Dlatego w firmie Provital postanowiliśmy skierować nasze wysiłki w stronę badań nad nowym rozwiązaniem problemu starzenia się, poddając analizie oddziaływanie niebieskiego światła na rytm dobowy i jego wpływ na funkcje skóry, w tym detoksykację komórkową. 

Dzięki naszym badaniom zagłębiliśmy się w zjawisko keratynocytów napromieniowanych niebieskim światłem, co odpowiada 5 godzinom dziennie przez miesiąc ekspozycji na ekran. Pozwoliło nam to zaobserwować, jak keratynocyty wystawione na działanie niebieskiego światła wykazują desynchronizację cyklu okołodobowego.  

Konkretnie, przeprowadzono ilościowe PCR w czasie rzeczywistym w celu analizy ekspresji genów rytmu okołodobowego (Clock i Cry1), a także innych związanych z nim genów. Uzyskane dane dotyczące ekspresji każdego genu okołodobowego zostały dopasowane do krzywej sinusoidalnej, reprezentującej okresowe oscylacje rytmu okołodobowego. Metoda ta pozwoliła nam wykryć desynchronizację fazy i amplitudy krzywych, co oznacza, że niebieskie światło wpłynęło na zwyczajową ekspresję tych dwóch kluczowych genów.

Rozwiązanie dla detoksykacji komórkowej ma pochodzenie probiotyczne

Badania przedstawione podczas w tej edycji kongresu IFCSS będą dotyczyły zastosowania postbiotyku (lizatu fermentacyjnego Lactococcus lactis) w celu odwrócenia tej niepożądanej desynchronizacji. Chodzi tu o naszą najnowszą premierę – Circanblue™

Dzięki temu badaniu zaobserwowaliśmy, jak keratynocyty poddane działaniu Circanblue™ przywróciły rytm ekspresji genów Clock i Cry1 bliższy komórkom nie napromieniowanym. W rzeczywistości ekspresja obu genów powróciła do poziomu podstawowego po 24 godzinach.  

Ponadto w grę wchodziło również nowatorskie podejście do starzenia się, jako, że zaobserwowaliśmy pozytywną modulację genów związanych z okołodobowym cyklem skóry – w tym receptory melatoniny, MTR1 i enzymu naprawczego, SIRT1 – wskazując na potencjalną aktywność przeciwutleniającą, wychwytywanie ROS, homeostazę mitochondriów, aktywność przeciwzapalną i tłumienie uszkodzeń skóry.  

Inne korzystne wnioski dotyczące stosowania Circanblue™ obejmowały jego aktywność detoksykacji komórkowej, dzięki jego roli w aktywacji szlaków komórkowych, z którymi rytm dobowy ma związek, w szczególności NQO1 i Hmox1.

Podsumowując, udział firmy Provital w 33. kongresie IFCSS stanowi pozytywną perspektywę dla nauk kosmetycznych i obecnych wysiłków na rzecz zrozumienia i zachęcania do detoksykacji komórkowej na różne i innowacyjne sposoby.

New Call-to-action

Zostaw komentarz

Brak komentarzy

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy na temat tego postu.