Rozpowszechniając czyste piękno

Odpady produkcyjne, czyli jak marki pielęgnacji urody mogą zagwarantować zrównoważony

Aktualnie zrównoważony rozwój to kluczowy element w ramach programów społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie mniej jednak, firmy powinny go rozumieć jako szersze pojęcie, zakładające dbałość zarówno o zasoby naturalne, jak i ludzkie – a myśląc o markach pielęgnacji urody i higieny osobistej, powinno obejmować cały łańcuch dostaw, natomiast w centrum tego wyzwania znajdują się odpady produkcyjne.

Odpady produkcyjne oznaczają niepotrzebne uszczuplenie materiałów oraz energii jako rezultat procesów wytwarzania. Stało się to, zatem, poważnym problemem niepokojącym konsumentów o podejściu etycznym, coraz lepiej poinformowanych i domagających się od firm coraz większej transparentności i koherencji.

New Call-to-action

Aby sprostać tym wymogom, niezbędne staje się rozpoznanie roli, jaką odgrywają odpady produkcyjne oraz jak firmy mogą zagwarantować zrównoważony rozwój w całym ich łańcuchu dostaw poprzez ukierunkowanie na niego oraz zastosowanie koncepcji gospodarki cyrkularnej.

Dlaczego należy zadbać o odpady?

Marki pielęgnacji urody i higieny osobistej w coraz większym stopniu są świadome tego, że społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju odgrywa na dzisiejszym rynku istotną rolę. Niewątpliwie, jak wynika z badania Euromonitor International Voice of Industry przeprowadzonego w czerwcu 2020 roku, 73% przedsiębiorstw uważa, że zrównoważony rozwój istotny jest ze względu na reputację marki.

Transformacja ta następuje powoli pod wpływem zmian w zachowaniach konsumenckich. Zgodnie z tym samym badaniem większość konsumentów skłonna jest kupić produkty marek, które potwierdzają ich wartości etyczne, ale też postrzegają je jako ich czynny udział w sprawach politycznych i społecznych.

W obliczu tej głębokiej transformacji firmy są gotowe do podjęcia różnych działań, w tym do opracowania zrównoważonych produktów, zagwarantowania zrównoważonego pozyskiwania składników oraz budowania łańcucha dostaw opartego na rezyliencji.

Świadczy to, zatem, o traktowaniu zrównoważonego rozwoju jako holistycznej koncepcji, którą firmy muszą uwzględnić na wszystkich istniejących poziomach – począwszy od instalacji i technologii, po zaprojektowanie produktu oraz wybór odpowiednich dostawców – aby znacznie zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

Jak ujawnił nasz wywiad z dr. Tangem Shengem Nanem, przejrzystość w zakresie składników oraz ich pozyskiwania nagradzana jest przez klienta końcowego – istotnie, skuteczność postrzegana i wymagana przez konsumenta jest coraz bardziej skoncentrowana właśnie na składnikach. 

Poza tym, podejmowanie działań związanych z dostępem i podziałem korzyści (z ang. ABS) lub zastosowanie gospodarki cyrkularnej czy identyfikacji łańcucha dostaw są kluczowe w holistycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju – a w centrum tych inicjatyw mieści się też minimalizacja zjawiska, jakim są odpady produkcyjne.

Poprzez integrację tych i innych inicjatyw, produkty o zerowej ilości odpadów szybko stają się przyszłością strefy urody.

Co możemy zrobić – Provital, odpady produkcyjne i nie tylko

W Provitalu angażujemy się w minimalizowanie odpadów produkcyjnych poprzez nasze własne zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju (CSR+S). Jest to dowód naszego nieustannego oddania kwestiom poprawy sytuacji środowiskowej, społecznej i produkcyjnej, które pozwoli nam stać się nie tylko zrównoważonym partnerem, ale też dostawcą.

Aby to osiągnąć, w naszych działaniach i zobowiązaniach kierujemy się szeregiem istniejących umów międzynarodowych, takich jak:

– Światowe Porozumienie ONZ ( w kwestii zrównoważonego rozwoju)

– Protokół z Nagoi i rozporządzenia w sprawie dostępu i podziału korzyści

– Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza (z ang. GRI)

– Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

– ISO 26000: wskazówki dotyczące odpowiedzialności społecznej

Ponadto, różnego typu innowacje stanowią podstawę naszego zaangażowania w redukcję elementów, takich jak odpady produkcyjne, jako że konfrontujemy mogące się pojawić zagrożenia w naszym łańcuchu dostaw. Oto szereg podejmowanych przez nas działań:

– Dostawcy KM 0: staramy się zagwarantować lokalne i krajowe dostawy składników, co wiąże się ze zmniejszeniem śladu węglowego, ograniczeniem zużycia paliwa oraz zmniejszeniem wpływu na środowisko.

– Gwarantujemy poszanowanie dla środowiska i bioróżnorodności poprzez certyfikaty naturalne i organiczne, jednocześnie promując przejrzystość. Zakłada to również kontrolę każdego elementu naszego łańcucha dostaw. Przykładem są nasze składniki naturalne, które zostały certyfikowane jako w 100% naturalne, zgodnie z normą ISO 16128, a nasza firma została uhonorowana certyfikatem UEBT, który uznaje nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i postępowanie zgodne z etyką.

– „Circular beauty”: w trosce o odpady produkcyjne, wprowadzamy w życie koncepcje gospodarki cyrkularnej w naszych procesach, przekształcając tę ideę w podejście do „circular beauty”, aby działać na rzecz przemysłu kosmetycznego o zerowej ilości odpadów. 

Zauważyliśmy, że jedna trzecia produkowanej żywności marnuje się, dlatego postanowiliśmy wykorzystać te zasoby do produkcji naszych kosmetyków. W ten sposób, stosując procesy “super recyklingu”, przekształcamy odpady w nowe, ulepszone produkty. Na przykład, ryż otrzymujemy z odrzucanych ziaren, jabłka – z odpadów przemysłu sokowniczego, a bukko (agathosma betulina) pozyskujemy z odpadów olejków eterycznych.

Oprócz współpracy z dostawcami, 70% naszych odpadów produkcyjnych jest przetwarzana zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej. Jednocześnie, niektóre odpady produkcyjne Provitalu poddawane są specjalnemu tlenowemu oczyszczaniu biologicznemu (kompostowanie), nadając drugie życie niektórym odpadom roślinnym powstającym podczas produkcji naszych substancji aktywnych.  W ten sposób, roślina użyta do produkcji substancji czynnej – już po jej wydobyciu – staje się częścią mieszanki odpadów, które Provital wykorzystuje do produkcji kompostu stosowanego w rolnictwie.

– W czasie produkcji podejmujemy również szereg działań mających na celu zminimalizowanie odpadów produkcyjnych oraz wyczerpywanie zasobów naturalnych. Jednym z nich jest pomiar zużycia wody i ilości odpadów, dzięki czemu udało nam się zmniejszyć zużycie wody przez 5 lat z rzędu, a w 2019 roku aż o 40%.

Wprowadzając w życie tego rodzaju przekształcenia, postawiliśmy na zrównoważony rozwój jako na koncepcję, która przeniknie do przedsiębiorstwa jako całości. W ten właśnie sposób marki pielęgnacji urody i higieny osobistej będą w stanie generować procesy przyjazne dla środowiska, wykraczające poza reakcje jedynie na wymagania konsumentów – tworząc natomiast proaktywną, etyczną firmę.

New Call-to-action

Zostaw komentarz

Brak komentarzy

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy na temat tego postu.