Rozpowszechniając czyste piękno

Technologia w branży kosmetycznej: sztuczna inteligencja w dermatologii – przesuwanie granic skuteczności kosmetyków 

Ostatnimi czasy trudno jest nadążyć za niepowstrzymanym postępem, jaki poczyniła technologia w branży kosmetycznej, w szczególności w dziedzinie sztucznej inteligencji w dermatologii.  Połączenie tych dwóch dziedzin daje wiele możliwości, ale też otwiera drzwi do nowej ery w kontekście skuteczności kosmetyczne

New Call-to-action

Ta więź między sztuczną inteligencją i dermatologią jest szczególnie istotna w czasach, w których konsumenci gotowi są na korzystanie z opartych na technologii innowacji kosmetycznych. 

Rezultatem jest lepsza korelacja między kosmetologią, która opiera się na danych i odbiera potrzeby kosmetyczne na głębszym poziomie, a konsumentami, którzy mają dostęp do najskuteczniejszych metod leczenia.

Jakie jest jednak zastosowanie sztucznej inteligencji w dermatologii i kosmetologii? Przenalizujmy główne trendy, kształtujące technologię i nauki kosmetyczne w dzisiejszych czasach, podając przykłady składników kosmetycznych, w których wykorzystano innowacje oparte na sztucznej inteligencji (AI).

Sztuczna inteligencja w dermatologii: zastosowanie w dzisiejszych czasach

  • Predykcyjna, spersonalizowana dermatologia. Wykorzystanie biometrycznych big data otwiera drogę do opracowywania produktów kosmetycznych i dermatologicznych oraz do rekomendacji konkretnego produktu dla specyficznych potrzeb danej osoby – w tym możliwość uzyskania bezprecedensowego wglądu w analizę skóry, z uwzględnieniem czynników, takich jak styl życia czy rodzaj skóry. Odpowiada to obecnemu zapotrzebowaniu konsumentów na hiperpersonalizację w kosmetyce. Przykładem są badania przeprowadzane przez firmę Mintel, według których 72% kanadyjskich konsumentów w wieku 25-34 lat zainteresowanych jest hiperpersonalizacją produktów.
  • Diagnostyka i monitoring dermatologiczny. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji (AI) umożliwia dostęp do informacji niezbędnych do przeprowadzenia dokładnej diagnostyki dermatologicznej, w tym dotyczącej schorzeń takich jak trądzik czy wykrycie czerniaków we wczesnym stadium.  Wykorzystanie sztucznej inteligencji w dermatologii w niektórych przypadkach umożliwia również przejście na kolejny etap badań, pozwalając specjalistom na monitorowanie ich rozwoju.
  • Telemedycyna. Sztuczna inteligencja zastosowana w dermatologii otwiera również dostęp to zdalnych konsultacji lekarskich.
  • Przełomowe badania naukowe. Technologia w branży kosmetycznej, zastosowana w szczególności w badaniach kosmetycznych i dermatologicznych, wykorzystuje obecnie narzędzia sztucznej inteligencji i modele big data, umożliwiając naukowcom uzyskanie bezprecedensowego zrozumienia zagadnień, takich jak ekspresja genomów, ekspresja transkryptomiczna czy proteomika. Przekłada się to z kolei na bardziej efektywne i precyzyjne zabiegi dermatologiczne i kosmetyczne, poszerzające możliwości kosmetologii i otwierające drogę dla nowych perspektyw, takich jak beauty tech.

Kosmetologia i sztuczna inteligencja w firmie Provital: szereg rewolucyjnych możliwości

W firmie Provital stawiamy na innowacyjność, która z kolei przybiera różne kształty i formy – jedną z nich jest zastosowanie najnowszych osiągnięć sztucznej inteligencji. 

Deklarację tę ilustruje jedna z naszych najnowszych kreacji. Mówimy o Altheostem™ wyzwalaczu senolizy, który jest w stanie dostosować swoje działanie biologiczne do indywidualnych potrzeb. Jego celem jest usuwanie starzejących się komórek skóry, a także powstrzymanie pewnego rodzaju procesów zachodzących w starzejącej się skórze. 

Prezentując przełomowe działanie tego składnika, które osiągnięto dzięki komórkom macierzystym pochodzącym z płatków Althea rosea, w przypadku Altheostem™ posunęliśmy się o krok dalej w kwestii oświadczeń opartych na nauce.

Wykorzystując ogrom możliwości, jakie daje technologia w branży kosmetycznej opracowaliśmy metodologię opartą na sztucznej inteligencji, która potwierdziła konsumentom silne działanie przeciwstarzeniowe naszego składnika. Tym samym w firmie Provital zastosowaliśmy metodę testowania in vivo, która była w stanie obliczyć wiek z wyglądu (Visual Apparent Age) panelu badanych osób, wykorzystując nowy i niezawodny system uczenia maszynowego oparty na sztucznej inteligencji.

Z jednej strony, system zdołał przeanalizować 223 560 obrazów, przedstawiających ewolucję panelu 70 zdrowych ochotniczek w wieku od 45 do 65 lat, porównując ich wiek z wyglądu przed i po zastosowaniu naszego aktywnego składnika. 

Z drugiej – potrafił przewidzieć wiek badanych osób w kontrolowanym środowisku, dzięki zastosowaniu zespołu konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) wydobywających informacje z każdego obrazu, w wyniku wcześniejszego szkolenia maszynowego – wykorzystano 55 134 obrazów pochodzących od 13 617 osób w wieku od 16 do 77 lat.

Następnie, jako bazę źródłową do dalszych badań wykorzystaliśmy 207 filmów wideo przedstawiających ewolucję badanych, na różnych etapach leczenia (dn. 1, dn. 28, dn. 56). Owe filmy zostały następnie wczytane do 3 różnych modeli szacujących wiek badanej osoby.

Jako efekt tych obliczeń zdołaliśmy oszacować obniżenie wieku z wyglądu o ponad 3 lata u wszystkich leczonych ochotników w porównaniu z placebo, dostarczając dowodu na potężne działanie przeciwstarzeniowe składnika Altheostem™, dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji (AI). 

Zaowocowało to powstaniem pionierskiego składnika aktywnego, który oferuje markom możliwość opracowywania predykcyjnych i wysoce selektywnych produktów do pielęgnacji twarzy, zgodnych z aktualnymi potrzebami konsumentów. 

New Call-to-action

Zostaw komentarz

Brak komentarzy

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy na temat tego postu.